Adopcja – o czym warto wiedzieć?

Wiele małżeństw pragnie powiększyć swoją rodzinę, ale z powodów zdrowotnych im się to nie udaje. Inne pary chcą dać dom nie tylko swoim biologicznym dzieciom, ale także takim, które nigdy go nie miały. Wówczas warto rozważyć opcję jaką jest adopcja. Co trzeba o niej wiedzieć? Jakie są aspekty prawne procesu przysposobienia dziecka i tej drogi do rodzicielstwa?

Przysposobienie dziecka – co to oznacza?

Adopcją nazywa się psychologiczny i prawny akt uznania niespokrewnionego biologicznie dziecka za własne. Dzięki niej powstaje prawna relacja łącząca dziecko z nowymi rodzicami. W wyniku przysposobienia prawa i obowiązki członków rodziny wobec siebie, są takie same, jak w przypadku rodziny biologicznej. Przysposobienie ma trzy rodzaje:

  • pełne – dziecko, w nowej rodzinie, zyskuje takie prawa i obowiązki, jakie występują w rodzinie biologicznej, np. prawo do spadku
  • całkowite – nie może zostać rozwiązane
  •  niepełne – w tej formie więzi prawne łączą dziecko jedynie z nowymi rodzicami, a nie dalszą rodziną.

Warunki adopcji

Dziecko może być przysposobione, jeżeli jego biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić mu wymaganej opieki, wychowania oraz dobrych warunków do rozwoju, m.in., jeśli:

  • nie żyją, a dziecko nie ma innych krewnych,
  • nie są znani,
  • z różnych względów nie chcą czy też nie mogą się nim zająć.

Dziecko mogą przysposobić osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie są ubezwłasnowolnione i mają odpowiednie kwalifikacje osobiste. Oznacza to, że mają stabilną sytuację materialną, cieszą się dobrym zdrowiem oraz odznaczają moralnością. Ostatnim wymogiem jest ukończenie szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz uzyskanie pozytywnej opinii tegoż ośrodka.

Procedura przysposobienia

Najpierw należy udać się do ośrodka adopcyjnego. Tam odbywa się wstępna rozmowa i zebranie dokumentów. Następnie kandydaci muszą spotkać się z pedagogiem i psychologiem. Później ośrodek przeprowadza wywiad środowiskowy. Po zakwalifikowaniu kandydatów ośrodek sporządza opinię do sądu rodzinnego. Następnie przyszli rodzice mogą poznać swoje przyszłe dziecko. Kolejnym krokiem jest sporządzenie wniosku o przysposobienie i złożenie go – wraz z pozostałą dokumentacją – do sądu rodzinnego. Na podstawie zebranej dokumentacji organ wydaje decyzję o przysposobieniu.

 

Obraz użyty w artykule pochodzi z strony: Dziecko i miś