Prawo rodzinne

Adopcja – o czym warto wiedzieć?

Wiele małżeństw pragnie powiększyć swoją rodzinę, ale z powodów zdrowotnych im się to nie udaje. Inne pary chcą dać dom nie tylko swoim biologicznym dzieciom, ale także takim, które nigdy go nie miały. Wówczas warto rozważyć opcję jaką jest adopcja. Co trzeba o niej wiedzieć? Jakie są aspekty prawne procesu przysposobienia dziecka i tej drogi do rodzicielstwa? Przysposobienie …

Adopcja – o czym warto wiedzieć? Czytaj dalej »

Rozwód cz. 3 – o czym decyduje Sąd w Wyroku rozwodowym

Wyrok w sprawie rozwodowej kończy postępowanie o rozwód (przynajmniej w I instancji). Jednak w Wyroku takim Sąd nie musi decydować tylko o orzeczeniu rozwodu. Jakie zatem inne rozstrzygnięcia muszą lub mogą znajdować się w Wyroku rozwodowym?   Małoletnie dziecko Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, Sąd musi orzec o władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem. Może …

Rozwód cz. 3 – o czym decyduje Sąd w Wyroku rozwodowym Czytaj dalej »

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice – prawda czy mit?

Dziecko aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod opieką rodzica. Dlatego to oni odpowiadają za szkody wyrządzone przez małoletniego. Co do zasady dotyczy to jednak dzieci przed ukończeniem 13 lat. Małoletniemu, który nie ukończył 13 lat nie można bowiem przypisać winy. W przypadku wyrządzenia szkody przez takie dziecko (u dzieci starszych należy badać poziom ich rozwoju …

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice – prawda czy mit? Czytaj dalej »

Rozwód cz. 2 – przesłanki negatywne

W poprzednim artykule opisałem przesłanki pozytywne uzyskania rozwodu. Dzisiaj skupię się na przesłankach negatywnych. Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli: – Miałoby ucierpieć na tym dobro małoletniego dziecka, – Jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, – Jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia. Dobro małoletniego dziecka miałoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu Sytuacja taka …

Rozwód cz. 2 – przesłanki negatywne Czytaj dalej »

Jak uzyskać rozwód cz. 1 – przesłanki pozytywne

Uzyskanie rozwodu jest z pewnością trudniejsze i droższe, niż zawarcie małżeństwa cywilnego. Postępowanie o rozwód jest postępowaniem sądowym, procesowym. Oznacza to, że musimy udowodnić przed Sądem, że zachodzą wszystkie przesłanki potrzebne do rozwiązania małżeństwa. Sąd musi mieć także pewność, że nie zachodzą przesłanki, które uniemożliwiają rozwiązanie małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 wskazuje: …

Jak uzyskać rozwód cz. 1 – przesłanki pozytywne Czytaj dalej »

Jak zachować się w sądzie?

Do sądu możemy zostać wezwani z różnych powodów. Najczęściej będziemy musieli się tam stawić w charakterze świadka lub strony postępowania. Dla wielu osób jest to czynność stresująca, gdyż nie wiedzą jak należy się w sądzie zachować, jak się ubrać, co mówić, jak zwracać się do Sądu czy też gdzie zająć miejsce. W tym artykule postaram …

Jak zachować się w sądzie? Czytaj dalej »

Kiedy pójść do adwokata?

Wiele razy spotykałem się z sytuacją, w której przychodził do mnie Klient ze sprawą sądową w toku, w której dotychczas nie korzystał z usług pełnomocnika. W takim wypadku adwokat ma dużo więcej pracy, niż w przypadku prowadzenia sprawy od początku, gdyż musi zapoznać się z całością akt sprawy w sądzie, niejako przystosować się do taktyki …

Kiedy pójść do adwokata? Czytaj dalej »

Jak prawidłowo sporządzić testament holograficzny (odręczny)

Benjamin Franklin stwierdził kiedyś, że: Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Podatki zostawmy w spokoju, a zajmijmy się śmiercią, a w zasadzie tym, jak rozporządzić naszym majątkiem na jej wypadek. Jeśli nie chcemy, aby o dziedziczeniu decydowały przepisy kodeksu cywilnego (dziedziczenie ustawowe), warto napisać testament. Aby to zrobić, nie musimy udawać się …

Jak prawidłowo sporządzić testament holograficzny (odręczny) Czytaj dalej »

Czy rodzic może żądać alimentów od swojego pełnoletniego dziecka?

Zgodnie z treścią art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Rodzic jest krewnym w linii prostej, zatem przysługuje mu uprawnienie do żądania alimentów od dziecka. Jednak uprawnienie takie aktualizuje się dopiero w sytuacji, gdy znajdzie się on w stanie niedostatku. Pojęcie to nie jest definiowane …

Czy rodzic może żądać alimentów od swojego pełnoletniego dziecka? Czytaj dalej »

Czym różni się rozwód od separacji?

Sąd może orzec rozwód, jeżeli ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. W przypadku separacji wystarczy, że rozkład pożycia jest zupełny. Należy jednak zaznaczyć, że dla orzeczenia separacji, co do zasady, koniecznym jest, aby żadne z małżonków nie żądało orzeczenia rozwodu. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na złożenie pozwu o rozwód albo o separację, …

Czym różni się rozwód od separacji? Czytaj dalej »