Klienci biznesowi

Prowadzona przeze mnie płocka kancelaria adwokacka Jacek Piechota zajmuje się udzielaniem porad oraz reprezentacją podmiotów gospodarczych w sądach oraz urzędach. Podmioty gospodarcze, czyli inaczej Klienci biznesowi, to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pomoc oraz porady prawne dla firm – adwokat Płock

Świadczę usługi przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą od niedawna, a także takim, których spółka jest obecna na rynku od lat. Udzielam porad dotyczących upadłości, spraw gospodarczych oraz handlowych firmom działającym w rozmaitych branżach i różnej wielkości, w tym małym, średnim bądź dużym.

Ponadto moja kancelaria udziela Klientom biznesowym pomocy prawnej w kwestiach takich, jak sporządzanie lub redagowanie umów dla partnerów bądź przyszłych pracowników przedsiębiorstwa. Obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja strony w postępowaniach sądowych i innych.