Klienci indywidualni

Z pomocy prawnej, świadczonej przez prowadzoną przeze mnie kancelarię adwokacką, mogą korzystać Klienci indywidualni. Pojęcie to oznacza każdą osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś korzystanie z rozmaitych usług lub nabywane przez nią dobra materialne są przeznaczone na użytek własny, tj. są przeznaczone do zaspokojenia własnych potrzeb.

Zakres działalności kancelarii

Udzielam porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego. Zajmuję się także sporządzaniem pism i dokumentów, reprezentacją przed sądem oraz innymi organami, a także świadczę pomoc przy sporządzaniu dokumentów.

Moja praca obejmuje również działania adwokackie związane z m.in. postępowaniami rozwodowymi i separacyjnymi, pomocy przy podziale majątku i w ustalaniu kontaktu z dziećmi. Udzielam porad Klientom indywidualnym także w sprawach zasądzania oraz uchybiania obowiązku płacenia alimentów, dotyczących władzy rodzicielskiej oraz przypadkach dotyczących adopcji.

Zajmuję się również sprawami związanymi z przyjęciem lub odrzuceniem spadku czy też kwestiami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych i dochodzeniem odszkodowań.