Prawo cywilne

Na przestrzeni wieków społeczeństwo wypracowało sobie system norm obowiązujący na terenie danego państwa i porządkujący różne dziedziny życia. Prawo cywilne to jedna z gałęzi tego systemu, której zadaniem jest regulacja stosunków majątkowych i niemajątkowych między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Obowiązujący obecnie w Polsce kodeks prawa cywilnego wszedł w życie w 1964 roku.

Kodeks wyróżnia część ogólną dotyczącą osób i czynności właściwych wszystkim działom cywilistyki oraz trzy księgi odnoszące się do następujących działów prawa:
– rzeczowego,
– zobowiązań,
– spadkowego. 

Do tej dziedziny powszechnie zalicza się również dwa działy pozakodeksowe: prawo rodzinne i prawo własności intelektualnej. Źródłami przepisów kodeksu jest Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia, ale także zwyczaj czy zasady współżycia społecznego.

Sprawy rodzinne, spadkowe, rzeczowe: dlaczego warto znać kodeks cywilny?

„Ignorantia legis non excusat”, dlatego tak istotne jest, aby znać podstawowe zasady regulujące życie społeczne, a w razie potrzeby zasięgnąć porady w kancelarii: u adwokata lub radcy prawnego. Z tym obszarem stykamy się w wielu dziedzinach, w których nawet niewielkie z pozoru niedopatrzenia z naszej strony (np. przy podpisywaniu umowy) mogą prowadzić do poważnych konsekwencji na drodze postępowania cywilnego.

Przykładowe sytuacje, w których skorzystać możemy z porad kancelarii adwokackiej to:
– podpisywanie umowy na wynajem mieszkania,
– zatrudnianie pracowników,
– rozwód,
– postępowanie spadkowe: przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Czym zajmuje się kancelaria adwokacka?

Profesja adwokata należy do tzw. zawodów zaufania publicznego. Działalność kancelarii polega przede wszystkim na reprezentowaniu klienta przed sądem i innymi organami w postępowaniu, doradzaniu, sporządzaniu umów, a także objaśnianiu narzuconych przez kodeks przepisów w sprawach, w których toczą się postępowania cywilne.

Kancelaria adwokacka w Płocku oferuje Państwu pomoc w następujących sytuacjach:
– sprawy rodzinne (rozwody, separacje, adopcje, doradztwo w sprawach majątkowych),
– sprawy pracownicze (odwołania od bezpodstawnego zwolnienia dyscyplinarnego, sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, sprawy o odszkodowanie),
– sprawy spadkowe (objaśnianie spadkobiercom kwestii związanych z dziedziczeniem, towarzyszenie klientowi kancelarii w postępowaniu, dochodzenie zachowku, spadek przyjmowany z dobrodziejstwem inwentarza, doradztwo adwokackie w kwestii odrzucenia spadku),
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona dóbr osobistych, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności w postępowaniu sądowym),
– dochodzenie odszkodowań lub zadośćuczynienia za doznane krzywdy (wypadki komunikacyjne, kradzież mienia, błędy medyczne),
– zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów definiowanych przez polski kodeks cywilny (umowa sprzedaży, leasingu, zlecenia, darowizny itp., porady prawne w sprawie sporządzania umów).

Kancelaria adwokacka Jacek Piechota towarzyszy klientom na każdym etapie postępowania, udzielając wsparcia merytorycznego dostosowanego do charakteru sprawy.