Prawo łowieckie

Polowanie na terenie Rzeczypospolitej jest regulowane specjalną ustawą z 1995 roku. Według tego dokumentu zwierzęta żyjące w środowisku naturalnym należą do Skarbu Państwa, należy więc zapewnić im ochronę i kontrolować wszelkie działanie związane z ich pozyskiwaniem.

Czemu służy prawo łowieckie?

W przeciwieństwie do kłusownictwa, które jest działaniem nielegalnym, polowanie na zwierzynę regulowane prawnie ma na celu racjonalne gospodarowanie zasobami w myśl zasad ekologii. Wartości, którymi kierują się myśliwi, to ochrona zwierząt łownych, zachowanie różnorodności populacji osobników oraz kultywowanie tradycji zgodnie z etyką i poszanowaniem dla natury. Polska ustawa określa standardy, według których funkcjonuje koło łowieckie oraz ogólnopolska organizacja zrzeszająca myśliwych (PZŁ).

Zadania kancelarii adwokackiej

Kancelaria Adwokacka w Płocku świadczy pomoc kołom oraz niezrzeszonym myśliwym. 

Działania naszej Kancelarii obejmują m.in.:
– obsługę prawną kół i innych organizacji,
– reprezentację i obronę klientów w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie,
– reprezentację w sprawach o szkody,
– przygotowywanie odwołań od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z PZŁ lub innej organizacji zrzeszającej,
– weryfikację i odwołanie się od decyzji cofnięcia pozwolenia na broń,
– inne czynności mające na celu ochronę klienta i umożliwienie kontynuowania jego działalności zgodnie z obowiązującymi w dziedzinie ustawami.