Specjalizacje

Jacek Piechota - Adwokat Płock

Jako adwokat specjalizuję się głównie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz, z racji pasji, prawa łowieckiego.

Prawo rodzinne - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o rozwód, separację, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku. Do zakresu pomocy należy między innymi przygotowywanie porozumień wychowawczych, pozwów i wniosków do sądów, umów majątkowych małżeńskich oraz reprezentowanie i pomoc klientom na etapie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Prawo rodzinne - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo cywilne - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo cywilne - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje bardzo wiele rodzajów spraw, dotyczących zarówno roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci sporządzania umów, opinii prawnych jak również reprezentowania klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Prawo karne - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, reprezentując klientów zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. Do zakresu usług należy między innymi występowanie przed sądami, jak również sporządzanie aktów oskarżenia, wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Spotkania z klientami odbywają się zarówno w siedzibie Kancelarii jak i w aresztach czy zakładach karnych.

Prawo karne - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo łowieckie - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo łowieckie - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo łowieckie

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa łowieckiego, w tym prawa o broni i amunicji. Do zakresu usług należy między innymi sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich, reprezentowanie klientów przez sądami łowieckimi, jak również bieżąca pomoc kołom łowieckim i myśliwym w sprawach dotyczących interpretacji i stosowania prawa łowieckiego, w tym Statutu, regulaminu polowań etc.