Specjalizacje

Jacek Piechota - Adwokat Płock

Jako adwokat specjalizuję się głównie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz, z racji pasji, prawa łowieckiego.

Kancelaria adwokacka z siedzibą przy ul. Żyznej w Płocku zajmuje się sprawami z zakresu różnych dziedzin. Podejmuje się reprezentacji Klientów indywidualnych i biznesowych przed organami sądowymi i administracji państwowej. Świadczy pomoc również w ramach konsultacji i porad, które udzielane są Klientom po telefonicznym umówieniu spotkania.

Specjalizacje

W kancelarii adwokackiej prowadzi się wiele spraw regulowanych przez prawo rodzinne. Są to nie tylko sprawy rozwodowe i o separację, ale również o sprawowanie opieki nad nieletnimi dziećmi, podział majątku. Redagowane są także umowy majątkowe małżeńskie. Adwokat pomaga i podejmuje się reprezentacji Klientów w sądzie rodzinnym oraz na każdym etapie postępowania egzekucyjnego i sądowego.

Prawa cywilne i karne

Podejmuję się również spraw cywilnych i karnych. Zajmuję się roszczeniami majątkowymi, niemajątkowymi oraz egzekucyjnymi. Sporządzam umowy, opiniuję, analizuję oraz reprezentuję moich Klientów przed sądami. Sporządzam akty oskarżenia oraz redaguję wnioski.

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o rozwód, separację, kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku. Do zakresu pomocy należy między innymi przygotowywanie porozumień wychowawczych, pozwów i wniosków do sądów, umów majątkowych małżeńskich oraz reprezentowanie i pomoc klientom na etapie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Prawo cywilne - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo cywilne - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje bardzo wiele rodzajów spraw, dotyczących zarówno roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci sporządzania umów, opinii prawnych jak również reprezentowania klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Prawo karne - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, reprezentując klientów zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia. Do zakresu usług należy między innymi występowanie przed sądami, jak również sporządzanie aktów oskarżenia, wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Spotkania z klientami odbywają się zarówno w siedzibie Kancelarii jak i w aresztach czy zakładach karnych.

Prawo karne - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo łowieckie - Jacek Piechota Adwokat Płock
Prawo łowieckie - Jacek Piechota Adwokat Płock

Prawo łowieckie

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa łowieckiego, w tym prawa o broni i amunicji. Do zakresu usług należy między innymi sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich, reprezentowanie klientów przez sądami łowieckimi, jak również bieżąca pomoc kołom łowieckim i myśliwym w sprawach dotyczących interpretacji i stosowania prawa łowieckiego, w tym Statutu, regulaminu polowań etc.