Udział w rozprawie przez Internet?

Sąd Okręgowy w Gliwicach zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym zagadnieniem prawnym:

Czy w szczególnie uzasadnionych wypadkach uczestnicy postępowania nieprocesowego, a w procesie strony, mogą uczestniczyć w rozprawie za pomocą społecznych komunikatorów internetowych?

 

Sprawa ta została zarejestrowana w Sądzie Najwyższym pod sygnaturą akt III CZP 13/19. Na odpowiedź SN musimy jeszcze trochę poczekać. Nie ulega jednak wątpliwości, że odpowiedź pozytywna mogłaby przyczynić się do usprawnienia spraw cywilnych.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, strona postępowania (a może także świadkowie) nie musieliby osobiście stawiać się w Sądzie. Często bywa bowiem tak, że z powodu pobytu w szpitalu, przebywania za granicą czy wyjazdu do innego miasta, strona nie może stawić się w Sądzie.
Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na odpowiedź Sądu Najwyższego.