Jak prawidłowo sporządzić testament holograficzny (odręczny)

Benjamin Franklin stwierdził kiedyś, że:

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.

Podatki zostawmy w spokoju, a zajmijmy się śmiercią, a w zasadzie tym, jak rozporządzić naszym majątkiem na jej wypadek.

Jeśli nie chcemy, aby o dziedziczeniu decydowały przepisy kodeksu cywilnego (dziedziczenie ustawowe), warto napisać testament.
Aby to zrobić, nie musimy udawać się do notariusza, możemy napisać go sami, ale należy przy tym pamiętać, aby testament w całości był sporządzony ręcznie, podpisany i opatrzony datą (brak daty na testamencie nie musi powodować jego nieważności, ale zalecam, aby w każdym wypadku ją podawać). Sporządzenie testamentu np. na komputerze, wydrukowanie go i podpisanie spowoduje nieważność testamentu. Należy także jednoznacznie wskazać, kogo powołujemy do spadku oraz w jakiej części, a także rozporządzić całym majątkiem.

W testamencie oprócz powołania spadkobierców i wskazania, w jakiej części każdy z nich dziedziczy, można dokonać szeregu innych postanowień. Są to na przykład: wydziedziczenie, zapis, polecenie, podstawienie. Dlatego, jeśli nie mamy pewności w jaki sposób sporządzić testament, warto skontaktować się z adwokatem. Powinien on szczegółowo objaśnić, jakie postanowienia możemy w testamencie zawrzeć oraz w jaki sposób należy je sformułować. Dzięki takiej pomocy będziemy potrafili sporządzić ważny testament, który zostanie wykonany tak, jak sobie tego zażyczymy.

Jeśli pochodzą Państwo z Płocka, zachęcam do skorzystania z usług mojej Kancelarii Adwokackiej w Płocku.